Privacybeleid

Object
Informatie overeenkomstig art. 13 van Wetsdecreet 196/2003 en artikel 13 van EU-Verordening nr. 2016/679.
Op grond van art. 13 van Wetsdecreet 196/2003 (hierna “Privacycode”) en art. 13 van EU-verordening nr. 2016/679 (hierna "AVG 2016/679"), houdende bepalingen voor de bescherming van personen en andere personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, willen wij u ervan op de hoogte stellen dat de door u verstrekte persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bovengenoemde wetgeving en geheimhoudingsverplichtingen.

Gegevensbeheerder
De gegevensbeheerder is mevrouw Maurizia Battistessa, voor dit doel gedomicilieerd in Via Case sparse 236 - Domaso

Doel van de verwerking
De door u verstrekte persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de wettelijke verplichtingen, voor marketingactiviteiten, het verstrekken van informatie over de beschikbaarheid van accommodaties en aanverwante evenementen in de omgeving.

Behandelings- en conserveringsmethoden
De verwerking zal automatisch en/of handmatig worden uitgevoerd, in overeenstemming met de bepalingen van de kunst. 32 van de AVG 2016/679 en bijlage B van wetsdecreet 196/2003 (artikelen 33-36 van de Code) met betrekking tot beveiligingsmaatregelen, door specifiek aangewezen personen en in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen. 29 AVG 2016/679.
Wij informeren u dat, in overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid, beperking van doeleinden en minimalisering van gegevens, overeenkomstig art. 5 AVG 2016/679, behoudens uw vrije en uitdrukkelijke toestemming die onderaan deze informatie wordt uitgedrukt, worden uw persoonlijke gegevens bewaard gedurende de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

Reikwijdte van de communicatie en verspreiding
We informeren u ook dat de verzamelde gegevens nooit openbaar zullen worden gemaakt en niet zullen worden gecommuniceerd zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve voor noodzakelijke communicatie waarbij gegevens kunnen worden overgedragen aan overheidsinstanties, adviseurs of andere onderwerpen voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. /p>

Overdracht van persoonlijke gegevens
Uw gegevens worden noch naar lidstaten van de Europese Unie, noch naar derde landen die niet tot de Europese Unie behoren, doorgegeven.

Speciale categorieën van persoonlijke gegevens
Overeenkomstig de artikelen 26 en 27 van wetsdecreet 196/2003 en de artikelen 9 en 10 van EU-verordening nr. 2016/679, zou u de gegevensbeheerder gegevens kunnen verstrekken die kunnen worden geclassificeerd als ‘specifieke categorieën van persoonsgegevens’ en dat zijn gegevens die ‘raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond onthullen’. zoals genetische gegevens, biometrische gegevens die bedoeld zijn om een ​​natuurlijke persoon op unieke wijze te identificeren, gegevens met betrekking tot de gezondheid, het seksuele leven of de seksuele geaardheid van die persoon". Deze categorieën gegevens mogen alleen worden verwerkt met uw vrije en uitdrukkelijke toestemming, uitgedrukt in schriftelijke vorm onderaan deze informatie.
Het bestaan ​​van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering De verantwoordelijke voor de verwerking past geen geautomatiseerd besluitvormingsproces toe, inclusief profilering, zoals bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van EU-verordening nr. 679/2016.

Rechten van de belanghebbende
U kunt op elk moment uitoefenen, overeenkomstig art. 7 van wetsdecreet 196/2003 en artikelen 15 tot 22 van EU-verordening nr. 2016/679, het recht op:
- om bevestiging vragen van het al dan niet bestaan ​​van uw persoonsgegevens;
- informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden gecommuniceerd en, indien mogelijk, de bewaartermijn;
- het verkrijgen van rectificatie en verwijdering van gegevens;
- de beperking van de verwerking verkrijgen;
- gegevensportabiliteit verkrijgen, d.w.z. ze ontvangen van een gegevensbeheerder, in een gestructureerd formaat dat algemeen wordt gebruikt en leesbaar is door een automatisch apparaat, en ze zonder belemmeringen doorgeven aan een andere gegevensbeheerder;
- te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking en ook in het geval van verwerking voor direct marketingdoeleinden;
- zich te verzetten tegen een geautomatiseerd besluitvormingsproces met betrekking tot natuurlijke personen, inclusief profilering;
- de verwerkingsverantwoordelijke vragen om toegang te krijgen tot persoonsgegevens en deze te corrigeren of te verwijderen of de verwerking die hem aangaat te beperken of zich te verzetten tegen de verwerking ervan, naast het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
- de toestemming te allen tijde intrekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven;
- een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit
U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar het e-mailadres info@campingsolarium.com
Ik, ondergetekende, verklaar bovenstaande informatie te hebben ontvangen.
Ik, ondergetekende, in het licht van de ontvangen informatie, door het formulier aan te kruisen:
Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn persoonlijke gegevens, inclusief de gegevens die als bijzondere gegevenscategorieën worden beschouwd;
Ik geef toestemming voor de mededeling van mijn persoonlijke gegevens aan overheidsinstanties en particuliere bedrijven voor de exclusieve doeleinden die in de informatie worden aangegeven;
Ik geef mijn toestemming voor de verwerking van de specifieke categorieën van mijn persoonlijke gegevens zoals aangegeven in de voorgaande informatie.

Cookies
Deze site maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op de terminal van de gebruiker worden opgeslagen of die toegang geven tot informatie op de terminal van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat informatie op te slaan over de voorkeuren van bezoekers, worden gebruikt om de correcte werking van de site te verifiëren en de functionaliteit ervan te verbeteren door de inhoud van de pagina’s aan te passen op basis van het gebruikte type browser, of om de navigatie te vereenvoudigen door de procedures te automatiseren (bijv. Login, sitetaal) en ten slotte voor de analyse van het gebruik van de site door bezoekers.
Deze site gebruikt de volgende categorieën cookies:
technische cookies, uitsluitend gebruikt voor het verzenden van elektronische communicatie, om een ​​correcte weergave van de site en navigatie daarin te garanderen. Bovendien stellen ze ons in staat om onderscheid te maken tussen de verschillende verbonden gebruikers om de gevraagde dienst aan de juiste gebruiker te kunnen leveren (Login) en om veiligheidsredenen van de site. Sommige van deze cookies worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten (sessiecookies), andere hebben een langere duur (zoals bijvoorbeeld de cookie die nodig is om de toestemming van de gebruiker te behouden met betrekking tot het gebruik van cookies, die 1 jaar duurt). Voor deze cookies is geen toestemming vereist;
analysecookies, die rechtstreeks door de sitebeheerder worden gebruikt om in geaggregeerde vorm informatie te verzamelen over het aantal gebruikers en hoe zij de site zelf bezoeken. Ze worden gelijkgesteld met technische cookies als de dienst geanonimiseerd is.
profilerings- en marketingcookies, uitsluitend gebruikt door andere derde partijen dan de eigenaar van deze site om informatie te verzamelen over gebruikersgedrag tijdens het browsen, en over interesses en consumptiegewoonten, ook met het oog op het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties.
Belangrijke informatie over cookies Door toestemming te geven bij de eerste toegang tot de site of door op de site te surfen, stemt de bezoeker uitdrukkelijk in met het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, en in het bijzonder met het opslaan van dergelijke cookies op zijn terminal voor de hierboven aangegeven doeleinden, of voor toegang via cookie voor informatie op uw terminal.

Cookies uitschakelen
De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren en kan op elk moment een reeds gegeven toestemming intrekken. Omdat cookies verbonden zijn met de gebruikte browser, kunnen ze rechtstreeks vanuit de browser worden uitgeschakeld, waardoor de toestemming voor het gebruik van cookies wordt geweigerd/ingetrokken, of via de banner onderaan de pagina.
HET UITSCHAKELEN VAN COOKIES KAN HET CORRECTE GEBRUIK VAN SOMMIGE FUNCTIES VAN DE SITE ZELF VOORKOMEN, met name de diensten van derden zijn mogelijk niet toegankelijk en daarom mogelijk niet zichtbaar: - YouTube-video's of andere diensten voor het delen van video's; - de sociale knoppen van sociale netwerken; - Google-kaarten.

Cookies van derden
Deze site fungeert ook als tussenpersoon voor cookies van derden (zoals knoppen voor sociale netwerken), die worden gebruikt om aanvullende diensten en functies aan bezoekers te bieden en om het gebruik van de site zelf te vereenvoudigen, of om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Deze site heeft geen controle over hun cookies die volledig door derden worden beheerd en heeft geen toegang tot de informatie die via deze cookies wordt verzameld. Informatie over het gebruik van deze cookies en hun doeleinden, evenals over hoe u ze kunt uitschakelen, wordt rechtstreeks door derden verstrekt op de hieronder aangegeven pagina's.
Houd er rekening mee dat het volgen van gebruikers over het algemeen geen identificatie van hetzelfde impliceert, tenzij de Gebruiker al bij de dienst is geregistreerd en ook al is ingelogd, in welk geval het duidelijk is dat de Gebruiker zijn toestemming al rechtstreeks aan de derde partij heeft gegeven wanneer aanmelden voor de betreffende dienst.

whatsapp